Liseyimizdə şagirdlərimizin ingilis dili biliklərinin inkişafi üçün ingilis dilində tədris edilən dərnəklərdən biri də teatr dərnəyidir. Şagirdlərimiz ingilis dilində teatr bacarıqlarına yiyələnir. Bununla həm ingilis dilində dinləmə,danışıq bacarıqları, həm də teatr bacarıqları kompleks şəkildə inkişaf etmiş olur.
Teatr dərsləri həftədə 1 dəfə olmaqla 40 dəqiqə keçirilir.