Liseyimizdə şagirdlərimizin ingilis dili biliklərinin inkişafi üçün ingilis dilində tədris edilən dərnəklərdən biri də musiqi dərnəyidir. Şagirdlərimiz ingilis dilində musiqi bacarıqlarına yiyələnir. Bununla həm ingilis dilində dinləmə,danışıq bacarıqları, həm də musiqi bacarıqları kompleks şəkildə inkişaf etmiş olur.
Teatr dərsləri həftədə 1 dəfə olmaqla 40 dəqiqə keçirilir.