İbtidai təhsilİbtidai təhsilin məqsədi təhsil alanlara oxumağı, yazmağı və he­sab­lamaq bacarıqlarını aşılamaq dır.  Onlarda insan, cəmiyyət və təbiət haq­qın­da ilkin həyati bilikləri, məntiqi təfəkkür elementləri, estetik, bə­dii zövq və digər xüsusiyyətləri formalaşdırmaqdan ibarətdir. İbti­dai təhsil müvafiq təhsil proqramına əsasən həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasında ibtidai təhsil altı yaşdan başlayır və I-IV sinifləri əhatə edir.

Evrika liseyində tədris 3 dildə aparılır: Azərbaycan, rus və ingilis. Qəbul 1-ci siniflərə şifahi, II-IV-cü siniflərə test vasitəsilə həyata keçirilir.