Evrika liseyinin məqsədi sadəcə ölkəsi üçün deyil,eyni zamanda yaşadığı dünya, ekosistem üçün faydalı ola biləcək gələcək nəsillər yetişdirməkdir. Yeni ideologiyalar tətbiq etməkdir. Məqsədimiz təcrübəyə əsaslanan təhsildir.Öyrəndiyini tətbiq etməyi öyrətmək məktəb olaraq bizim ilkin məqsədimizdir. 

“Tərbiyələndirməyi bacarmaq, necə olsa, sənətdir, komanda, yaxud royalda yaxşı çalmaq, yaxşı şəkil çəkmək, yaxşı frezerçi, yaxud tornaçı olmaq kimi bir sənətdir. İnsanın əlinə yalnız kitabça versən, insan rəngləri görməsə, aləti əlinə almasa, dəzgah önündə durmasa, onu yaxşı rəssam, musiqiçi, frezerçi olmağa öyrətmək olmaz. Tərbiyələndirmək sənətinin bəlası bundadır ki, tərbiyə etməyi insana yalnız təcrübədə, nümunələrlə öyrətmək mümkündür.”

                   A.S.Makarenko